Recycling Logo

RECYCLING GUIDE

Op welke manier wordt de beschermende verpakking correct gerecycleerd?

  1. Duurzaamheid
  2. Recycling Guide

RECYCLING, COMPOSTEERBAARHEID EN BESCHIKKING

Kan de beschermende verpakking van Storopack gerecycleerd worden?

Ja, alle beschermende verpakkingen van Storopack zijn recyclebaar. Ze kunnen verwerkt en hergebruikt worden in een hele reeks industriële producten. De enige uitzondering zijn onze verpakkingschips die gemaakt zijn van zetmeel – ze zijn niet recyclebaar, maar composteerbaar. 

 

Hoe moeten papieren buffers correct worden weggegooid?

Papieren buffers kunnen meestal bij het papier- en kartonafval.  Afval wordt in Vlaanderen ingezameld door de gemeente of de intercommunale. Instructies voor de sorteerregels voor papier en karton voor een correcte verwijdering van papieren buffers kunt u vinden op de website van Fostplus:
https://www.fostplus.be/nl/sorteren-recycleren/sorteerregels-papier-karton
Storopack gebruikt geen gecoat papier. Door uw papieren buffers via de gewone inzameling aan de bestaande recyclagefaciliteiten te bezorgen draagt u bij tot het hergebruik van primaire grondstoffen.
PAPERplus® bevat uitsluitend inkt die makkelijk kan worden verwijderd bij de recyclage (inktverwijderingsproces).

Hoe moeten luchtkussens correct worden weggegooid?

In Vlaanderen mogen luchtkussens (bij voorkeur leeg) afhankelijk van waar u woont in de roze zak voor plastics, in de nieuwe blauwe zak of bij het restafval. Losse verpakkingschips kunnen bij het restafval.  De sorteerregels voor een correcte verwijdering van opvulmateriaal kunt u vinden op de website van Fostplus: 
https://www.fostplus.be/nl/sorteren-recycleren
Ze worden dan gerecycleerd of verbrand. Polyethyleen is trouwens een graag geziene energiebron in afvalenergiecentrales omdat het een hogere calorische waarde heeft dan aardolie.
Storopack heeft ook beschermende verpakkingen die industrieel kunnen worden gecomposteerd, zoals de AIRplus® BIO-folie, die kan worden gebruikt om luchtkussens te produceren. De folie wordt gemaakt van een composteerbaar plastic op basis van polymelkzuur (PLA) en copolyester. De basis van het product wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. AIRplus® BIO is gecertificeerd composteerbaar overeenkomstig de Europese EN 13432-norm en de Amerikaanse ASTM D6400-norm.

Hoe moeten schuimverpakkingen correct worden weggegooid?

Ze kunnen worden hergebruikt, als beschermende verpakking bijvoorbeeld. Ze worden het best weggegooid bij het plastic- of restafval. Als onderdeel van de restafvalstroom vormt FOAMplus®-schuim een uitstekende brandstof voor moderne fabrieken die afval verbranden voor energieproductie.
Bij het weggooien van de schuimverpakking hoeft de beschermende PE-folie niet te worden losgemaakt. De handels- en industriële sectoren hebben hun eigen afvalverwijderingskanalen (industrieel afval), waarbij ook schuimverpakkingen worden gerecycleerd.

Hoe moeten opvulchips correct worden weggegooid?

Onze opvulchips Renatur® zijn gemaakt van plantaardig zetmeel en zijn dus 100% composteerbaar overeenkomstig EN 13432. Ze mogen bij het restafval of het groenafval. Afval wordt in Vlaanderen ingezameld door de gemeente of de intercommunale. De afvalsorteerregels voor een correcte verwijdering van Alta S® en Renatur® kunt u vinden op de website van Fostplus: https://www.fostplus.be/nl/sorteren-recycleren
De Alta S®-opvulchips zijn een graag geziene energiebron in afvalenergiecentrales omdat ze een hoge calorische waarde hebben en volledig kunnen worden verbrand. Industrieel en commercieel afval wordt gerecycleerd via de industriële afvalinzameling.

Waarom zijn niet alle beschermende verpakkingen van Storopack composteerbaar?

Afhankelijk van de goederen die worden verzonden, zijn verschillende soorten beschermende verpakking nodig. Breekbare en lichtere producten, zoals porselein en glas, worden perfect beschermd in een doos gevuld met de composteerbare verpakkingschips Renatur®, terwijl voor zware technische componenten papier en schuimbuffers nodig zijn zodat het product gefixeerd wordt in de transportdoos. Dit soort beschermende verpakking is niet composteerbaar, maar het kan toch gemakkelijk worden gerecycleerd. 

  

Eine Hand hält eine Glühbirne in der Natur, die von der Sonne erleuchtet wird

VAAK GESTELDE VRAGEN OVER HET MILIEU EN VERPAKKINGEN VAN STOROPACK

Meer weten

Om het voor u gemakkelijk te maken, voorzien wij onze producten met de aanduiding “4R”. Hiermee geven wij het volgende aan: REDUCE, REUSE, RECYCLE en RENEW.

REDUCE (verminderen)

Dit product en het bijbehorende productieproces zijn ontworpen ter vermindering van het gebruik van grondstoffen.

REUSE (hergebruiken)

Dit product kan meerdere keren voor zijn oorspronkelijke doel worden hergebruikt.

RECYCLE (recycleren)

Afval afkomstig van consumenten of de industrie van dit product kan onbewerkte grondstoffen vervangen.

RENEW (hernieuwen)

Dit product is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, zoals hout of planten.