BESCHERMING VAN GEGEVENS

  1. Bescherming van gegevens

Storopack is verheugd over uw bezoek aan onze website en over uw interesse voor onze onderneming en onze producten. We nemen de bescherming van uw privé-gegevens ernstig en we wensen dat u zich bij het bezoek van onze website goed voelt. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid, waarmee we bij onze bedrijfsprocessen rekening houden. We verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze website verkregen worden, volgens de bepalingen van het recht op de gegevensbescherming van het land waarin het bedrijf zich bevindt dat voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijk is. De website van Storopack kan hyperlinks die verwijzen websites van andere leveranciers bevatten, waarop deze verklaring m.b.t. de gegevensbescherming niet van toepassing is.

Contact:

Data Protection Officer
Ingo Seimetz
Phone: +41(91)2085199
data-privacy@storopack.com

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard de naam van uw internetproviders, de website van waarop u ons bezoekt, de website die u bij ons bezoekt, en de datum en de duur van het bezoek op. Daarenboven worden persoonlijke gegevens alleen opgeslagen wanneer u ons deze zelf bv. in het kader van een registratie, een enquête, een prijsaanvraag of voor de uitvoering van een overeenkomst opgeeft.

Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens en voorgeschreven aanwending voor een bepaald doel

Storopack gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de pagina's op de website, voor het klantenbeheer, voor productenquêtes en voor de marketing maar uitsluitend in de daarvoor vereiste mate. De bekendmaking van persoonsgebonden gegevens aan de overheidsinstanties gebeurt alleen in het kader van de dwingende nationale wettelijke bepalingen. Onze medewerkers, agenturen en handelaars worden door ons tot geheimhouding verplicht.

Keuzemogelijkheid

We wensen uw gegevens te gebruiken om u over onze producten en diensten te kunnen informeren en u eventueel hierover te bevragen. Het spreekt vanzelf dat het deelnemen aan zulke acties vrijwillig is. Als u hiermee niet akkoord gaat, dan kunt u ons dit op elk moment mededelen, zodat we de gegevens kunnen blokkeren. Meer gedetailleerde informatie vindt u op de overeenkomstige plaatselijke website.

Online solliciteren

Wij gebruiken de gegevens die u ons toestuurt enkel en alleen ten behoeve van het sollicitatieproces. Omdat de documenten die u ons via e-mail toestuurt niet beveiligd worden, kunnen de gegevens mogelijk worden onderschept door onbevoegden of zelfs worden vervalst. U kunt ons uw documenten uiteraard ook met de post toesturen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Alleen wie betrokken is bij het beslissingsproces heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Als u wordt aangenomen, worden uw persoonsgegevens voor de duur van de tewerkstelling bewaard. Uw gegevens die vereist zijn voor belastingdoeleinden worden bewaard voor een periode tot tien jaar na beëindiging van de tewerkstelling, overeenkomstig de landspecifieke wettelijk vereiste bewaartermijnen. Als u niet wordt aangenomen, worden uw persoonsgegevens zes maanden na het sollicitatieproces verwijderd en worden ze na die periode niet langer bewaard zonder uw toestemming.

Cookies

Storopack gebruikt cookies om voorkeuren van de bezoekers te kunnen opvolgen en de pagina's van de website dienovereenkomstig optimaal te kunnen aanmaken. Cookies zijn kleine bestanden, die tijdelijk op uw harde schijf gezet worden. De informatie die in de cookies zit dient om het surfen te vergemakkelijken en vergroten de gebruiksvriendelijkheid van een website. Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies raadplegen. Onze cookies bevatten geen informatie die specifiek betrekking heeft op personen, zodat uw privacy beschermd is. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf verhinderen door in de instellingen van uw browser *Geen cookies aanvaarden* te kiezen. Hoe dat meer in detail werkt, kunt u vinden in de handleiding van uw browser-fabrikant. Wanneer u geen cookies aanvaardt, kan dit echter tot functionele beperkingen van onze aanbiedingen leiden.

Veiligheid

Storopack past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw door ons beheerde gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, beschadiging of tegen toegang door onbevoegde personen te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling continu verbeterd.

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.
Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage. The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

As an alternative to the browser Add-on or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain).