Ein blaues Recyclingsymbol

ECODESIGN

Ontwerptool voor milieuefficiënte verpakkingsoplossingen.

EFFICIËNT ONTWERP BETEKENT ECONOMISCHE EN ECOLOGISCHE MEERWAARDE BIEDEN.

We doen altijd ons uiterste best om onze klanten bijzonder milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen te bieden. Daarom maken we gebruik van de EcoDesign-tool, een systeem om de levenscyclusanalyse van onze producten te beoordelen. We houden rekening met elke fase van de levenscyclus van het product en garanderen een intelligent en optimaal gebruik van geschikte materialen. We passen onze verpakkingen ook aan de eisen van klanten en producten aan om een algemeen zicht op de milieuproblemen te krijgen en onze klanten te helpen het juiste product of de juiste oplossing te vinden.

We streven ernaar minder materiaal te gebruiken maar hetzelfde kwaliteitsniveau te behouden. Dat kan alleen als we alle effecten en invloeden van onze producten op het milieu beoordelen en vergelijken. Daardoor kunnen we ook onze eigen processen op het vlak van levenscyclusanalyse verbeteren.

De EcoDesign-tool wordt momenteel gebruikt voor specifieke klantprojecten in de Molding-afdeling.

 

Het resultaat daarvan toont de levenscyclusanalyse van een product, bijvoorbeeld in de vorm van indicatoren zoals waterverbruik (m³) of de impact op de klimaatverandering (kg CO2-equivalent). Er worden verschillende factoren in aanmerking genomen in het berekeningsproces:

Duurzaam gebruik:

 • Waarvoor zal het product worden gebruikt en hoe lang?
 • Welke rol speelt herbruikbaarheid voor de klant?

      

  Recyclage:

  • Hoe kan het product aan het einde van de levenscyclus worden verwijderd of gerecycleerd?

  Behoud van hulpbronnen bij de productie:

  • Wil de klant gebruik maken van gerecycleerde grondstoffen of grondstoffen op biologische basis?
  • Welke grondstoffen en fossiele hulpbronnen zijn nodig voor de productie?