Operation Clean Sweep Logo

OPERATION CLEAN SWEEP

Voor zuiver water.

DOOR DEEL TE NEMEN AAN HET INITIATIEF OPERATION CLEAN SWEEP LEVERT STOROPACK EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE AAN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU TEGEN PLASTIC VERVUILING.

Wij onderschrijven de doelstellingen van Operation Clean Sweep en streven er dus naar om te voorkomen dat plastic deeltjes uit onze productievestigingen via het water in de omgeving terechtkomen. Dat is een belangrijke inspanning om het verlies van granulaat tegen te gaan in de waardeketen van plastic.

Om die doelstelling te realiseren, zijn in onze vestigingen de nodige technische en structurele maatregelen genomen om te vermijden dat plastic korrels verloren gaan en in het milieu terechtkomen. Onze systemen zijn, bijvoorbeeld, uitgerust met speciale waterfilters, en onze medewerkers zijn opgeleid om te voorkomen dat plastic granulaat verloren gaat en om, indien nodig, het granulaat doeltreffend te verwijderen.

Voor meer informatie:

Operation Clean Sweep