VAAK GESTELDE VRAGEN OVER HET MILIEU EN VERPAKKINGEN VAN STOROPACK

  1. Duurzaamheid
  2. Vaak gestelde vragen over het milieu en verpakkingen van Storopack

ALGEMEEN

Waarom zitten er papieren buffers en luchtkussens in verzenddozen? Het product in de doos is meestal al verpakt.

Als het product in de doos niet beschermd is, kan het tijdens het transport verschuiven en beschadigd raken. Dat geldt ook voor verpakte producten in een verzenddoos. Bovendien is een kapot product niet alleen vervelend voor de ontvanger, maar ook slecht voor het milieu: veel meer energie en hulpbronnen worden verbruikt om een kapot product te retourneren, opnieuw te vervaardigen en nog eens te verzenden dan om papieren buffers en luchtkussens te produceren die het product beschermen tegen beschadiging.

Waarom worden kleine producten soms verzonden in zeer grote dozen met veel beschermende verpakking?

Als producent van beschermende verpakking heeft Storopack geen rechtstreekse invloed op de afmetingen van de dozen en de hoeveelheid beschermend verpakkingsmateriaal die postorderbedrijven gebruiken. Wij geven onze klanten echter wel advies over efficiënte verpakkingsprocessen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er niet meer dan het noodzakelijke beschermende verpakkingsmateriaal wordt gebruikt.

Kunnen de producten van Storopack worden geretourneerd voor recycling?

Ja, absoluut! Om de impact op het milieu te minimaliseren, raden we echter aan om de producten af te voeren via de plaatselijke afvalkanalen, bij voorkeur via de gevestigde recyclingdiensten. In de meeste landen en gemeenschappen is de inzameling van plastic en papier voor recycling goed georganiseerd. Het is dan ook de eenvoudigste en beste manier om bij te dragen aan de recycling van die producten.

PRODUCTIEMATERIAAL AIRplus®

Waarvan zijn de luchtkussens gemaakt?

De AIRplus®-luchtkussens zijn gemaakt van polyethyleenfolie (PE). Wij produceren de folies in onze eigen productievestigingen. Kenmerkend voor PE-folie is het minimale gebruik van hulpbronnen voor de productie en de uitstekende mechanische eigenschappen – het is vooral flexibel, waardoor u veilig kunt bufferen en fixeren en alle soorten producten kunt verpakken.

Wordt er gerecycled materiaal gebruikt voor AIRplus®-folies?

Dat hangt af van het product. Sommige AIRplus® Void-folies bevatten gerecycled materiaal, maar andere AIRplus®-folies niet.

Wat is het aandeel van gerecycled materiaal in AIRplus®-folie?

De folies die worden geproduceerd met hergebruikt materiaal bevatten een minimum van 50% gerecyclede inhoud.

Welke CO2-voetafdruk heeft AIRplus®-folie?

We hebben onderzocht of dergelijke informatie zinvol is. Aangezien er geen normen bestaan voor zulke studies zijn wij van mening dat ze onvolledig en misleidend zijn. Daarom hebben we besloten om geen dergelijke studies/uitspraken te doen.

PRODUCTIEMATERIAAL Loose Fill®-VERPAKKINGSCHIPS

Waarvan worden verpakkingschips gemaakt?

Onze Loose Fill®-verpakkingschips worden gemaakt van composteerbaar en plantaardig zetmeel of van gerecycled EPS (uitzetbaar polystyrol) dat 100% herbruikbaar is.

Welke CO2-voetafdruk en energievoetafdruk hebben verpakkingschips?

We hebben onderzocht of dergelijke informatie zinvol is. Aangezien er geen normen bestaan voor zulke studies zijn wij van mening dat ze onvolledig en misleidend zijn. Daarom hebben we besloten om geen dergelijke studies/uitspraken te doen.

PRODUCTIEMATERIAAL FOAMplus®

Waarvan worden schuimbuffers gemaakt?

FOAMplus®-schuimbuffers worden gemaakt van geëxpandeerd polyurethaan. Ze kunnen worden hergebruikt als beschermende verpakking of kunnen worden gerecycled. Het schuim kan, bijvoorbeeld, na recycling gebruikt worden als vulmateriaal.

Zijn er veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar voor geëxpandeerd PU-schuim?

Ja, er zijn op aanvraag veiligheidsinformatiebladen verkrijgbaar.

Is schuim een schadelijke stof?

Nee, schuim is een zogenaamde inerte stof, wat betekent dat het chemisch stabiel is en niet reageert op contact met lucht, water of andere stoffen. Isocyanaat als vloeistof is echter een schadelijke stof en daarom mogen mensen er niet mee in contact komen! Dat staat ook vermeld op de vaten die naar de klanten worden verzonden.

RECYCLING, COMPOSTEERBAARHEID EN VERWIJDERING

Welke soorten beschermende verpakking kunnen worden hergebruikt?

Alle beschermende verpakkingen van Storopack kunnen worden hergebruikt. Consumenten kunnen ze, bijvoorbeeld, gebruiken om een product te retourneren of om andere producten te verzenden. Ook handel en industrie kunnen verpakkingschips die naar hen worden teruggestuurd, gebruiken om opnieuw producten te verzenden.

Kan de beschermende verpakking van Storopack gerecycled worden?

Ja, alle beschermende verpakkingen van Storopack zijn recyclebaar. Ze kunnen verwerkt en hergebruikt worden in een hele reeks industriële producten. De enige uitzondering zijn onze verpakkingschips die gemaakt zijn van zetmeel – ze zijn niet recyclebaar, maar composteerbaar.

Is de beschermende verpakking van Storopack composteerbaar?

Storopack biedt ook beschermende verpakking die industrieel composteerbaar is, zoals AIRplus® BIO-folie. Deze folie kan gebruikt worden voor luchtkussens. Het basismateriaal van de folie is een composteerbare kunststof op basis van polymelkzuur (PLA) en copolyester. De basis van het product wordt gemaakt met behulp van hernieuwbare grondstoffen. AIRplus® BIO is gecertificeerd composteerbaar volgens de Europese norm EN 13432 en de Amerikaanse norm ASTM D6400.

Onze Renatur® verpakkingschips, die gemaakt zijn plantaardig zetmeel, zijn ook 100% composteerbaar volgens EN 13432. Ze kunnen worden afgevoerd met het normale huisvuil of als organisch afval.

Waarom zijn niet alle beschermende verpakkingen van Storopack composteerbaar?

Afhankelijk van de goederen die worden verzonden, zijn verschillende soorten beschermende verpakking nodig. Breekbare en lichtere producten, zoals porselein en glas, worden perfect beschermd in een doos gevuld met de composteerbare verpakkingschips Renatur®, terwijl voor zware technische componenten papier en schuimbuffers nodig zijn zodat het product gefixeerd wordt in de transportdoos. Dit soort beschermende verpakking is niet composteerbaar, maar het kan toch gemakkelijk worden gerecycled.

Kunnen de PAPERplus® papieren buffers afgevoerd worden als compost?

Nee, ze horen niet op de composthoop. De buffers op deze manier afvoeren is dus niet correct. Het is beter om de papieren buffers met het papier in te zamelen voor recycling. Dan worden ze correct gerecycled en gebruikt om nieuwe papieren producten te vervaardigen.

Wat betekent de term ‘bioplastic’?

We moeten hier een onderscheid maken tussen biobased plastic, biologisch afbreekbaar plastic en een mengsel van beide. Biobased plastic wordt geheel of gedeeltelijk gemaakt van biomassa zoals maïs, suikerriet of cellulose. Composteerbaar plastic wordt over het algemeen onder bepaalde omstandigheden afgebroken tot kooldioxide en water. Er zijn ook ‘OXO-biologisch afbreekbare kunststoffen’. Dit zijn conventionele kunststoffen waaraan metalen zijn toegevoegd om ze biologisch afbreekbaar te maken.

Waarom gebruikt Storopack geen ‘OXO-biologisch afbreekbare kunststoffen’?

Zogenaamde OXO-biologisch afbreekbare kunststoffen moeten worden vermeden: veel experts betwijfelen of de fragmenten (of microplastics, afhankelijk van de grootte) werkelijk volledig biologisch afbreekbaar zijn. Bovendien kunnen de additieven in OXO-biologisch afbreekbare kunststoffen een negatieve invloed hebben op de recycling.


Voor meer informatie over bioplastics, zie ook:
Artikel van de Vereniging Afvalbedrijven over bioplastics: https://www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws/nieuwsbericht/bioplastics-welke-welniet.html

Hoe moet beschermende verpakking correct worden afgevoerd?

In Nederland mogen (liefst lek geprikte) luchtkussens bij PMD.  Als consument in België kunt u lek geprikte luchtkussens met het restafval meegeven. In sommige regio’s kunt u de luchtkussens ook laten recyclen, bekijk de sorteermethodes in uw regio voor meer informatie. Verpakkingschips en schuimbuffers kunnen met het restafval mee. Papieren buffers horen bij het oud papier.

Deze verpakkingen worden na inzameling gerecycleerd of verbrand. Polyethyleen is trouwens een zeer welkome energiebron bij afvalenergiecentrales, omdat de calorische waarde ervan hoger is dan die van olie. Handel en industrie beschikken over eigen afvalkanalen (industrieel afval), waarlangs ook schuimbuffers worden gerecycled.

MILIEUBESCHERMING

Hoe helpt Storopack het milieu te beschermen?

In het algemeen focust Storopack op duurzaamheid overeenkomstig het principe van de 4R’en: REDUCE, REUSE, RECYCLE en RENEW (verminderen, hergebruiken, recyclen en hernieuwen). Ga voor meer informatie naar https://www.storopack.be/duurzaamheid/milieubeleid/

Bij de productie van onze beschermende verpakkingen besteden we aandacht aan het gebruik van beperkte middelen en energie. Daarom worden veel van onze producten gemaakt van gerecyclede materialen en kunnen ze na gebruik zelf worden gerecycled. Onze producten met het label ‘bio’ zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, zijn biologisch afbreekbaar en zijn gecertificeerd door onafhankelijke instellingen (DIN CERTCO en BPI). Waar mogelijk gebruiken de productievestigingen van Storopack energie uit restwarmte. We produceren ook zonder chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's). Tot slot speelt het lage gewicht van onze beschermende verpakkingen een rol bij het verminderen van het brandstofverbruik tijdens het transport.

Is beschermende verpakking van papier milieuvriendelijker dan plastic beschermende verpakking?

Elk materiaal heeft zijn eigen voor- en nadelen bij de productie en afvalverwerking. Papier heeft het voordeel dat het gemaakt wordt van de hernieuwbare bron hout. PE-folie (polyethyleen) vereist bij de productie minder energie en water dan papier en kan ook met veel minder energie worden gerecycled. Alle beschermende verpakkingen van Storopack kunnen worden hergebruikt en gerecycled.

Is de productie van plastic beschermende verpakkingen schadelijk voor het milieu?

Nee. Bij de productie en verwerking van de PE-folies voor onze luchtkussens ontstaan geen onaangename geuren, noch giftige dampen of effluenten. De productie van de PE-folies is chloor- en zwavelvrij, ze bevatten geen weekmakers of zware metalen en ze vervuilen het grondwater niet.