Eine Gruppe Storopack Mitarbeiter bei einem Clean Up am Strand

SAMENWERKINGSINITIATIEVEN

  1. Duurzaamheid
  2. Samenwerkingsinitiatieven

DUURZAAMHEID BETEKENT VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN.

Om een duurzaam gebruik van plastic te bevorderen, zijn we betrokken bij verschillende initiatieven die plasticvervuiling bestrijden, zoals het wereldwijde initiatief Alliance to End Plastic Waste, dat een einde wil maken aan plastic afval in het milieu en innovatieve ideeën wil ontwikkelen om de infrastructuur voor recyclage uit te breiden.

    

We zijn ook de exclusieve sponsor van het strandopruimingsprogramma Big Blue Ocean Cleanup, waarbij medewerkers van Storopack helpen om stranden over de hele wereld op te ruimen. Door deel te nemen aan Operation Clean Sweep leveren we een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu tegen plastic vervuiling.

CEFLEX

De recyclagekringloop verbeteren

       

ONDERZOEK HEEFT DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN ONBEHEERD PLASTICAFVAL EN DE BELANGRIJK-STE ASPECTEN VAN DE OPLOSSING GEÏDENTIFICEERD*

    

90%

VAN DE PLASTICS DIE VIA RIVIEREN IN DE OCEAAN TERECHTKOMEN, KOMT UIT 10 RIVIEREN*

80%

VAN HET OCEAANPLASTIC IS AFKOMSTIG VAN BRONNEN OP HET LAND*

    

MEER DAN DE HELFT VAN HET PLASTICAFVAL OP HET LAND DAT WEGLEKT IN HET MILIEU IS AFKOM-STIG VAN SLECHTS 5 LANDEN IN AZIË*

*Alliance to End Plastic Waste

  

Ein statistisches Schaubild wird dargestellt durch Pflanzenzweige auf der Erde

DUURZAAMHEIDSVERSLAG

Downloaden